ตัดกราม การศัลยกรรมกระดูกใบหน้า (Facial Bone Contouring Surgery) เป็นการผ่าตัดที่ต้องตัดกระดูกใบหน้าที่มีเส้นประสาทและเส้นเลือดต่างๆอยู่มาก ต้องดำเนินการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

โครงหน้าทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดและเป็นระบบ ทั้งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับส่วนอื่นๆบนใบหน้าเมื่อโครงหน้าเปลี่ยนไปแล้ว

ตัดกราม

1. กรามเหลี่ยม ตัดกราม
การผ่าตัดกับคลินิกตัดกรามเหลี่ยมให้เป็นวีไลน์ เป็นการผ่าตัดแก้ไขกรามที่มีลักษณะเหลี่ยมเป็นยูไลน์ (U-line) ร่วมกับการลดขนาดคางให้เล็กและแหลม ตัดมุมเหลี่ยมของขากรรไกรทั้งสองข้างออกและเหลาปลายคางให้แหลมเหมือนตัวอักษรวี (V) เมื่อกรามเหลี่ยมหายไปและคางเรียวแหลมขึ้น ใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อมองจากด้านหน้า ผลของการผ่าตัดที่ได้จะน่าพอใจอย่างยิ่ง ถ้าใบหน้าสองด้านไม่สมมาตรกัน การผ่าตัดกรามเหลี่ยมให้เป็นวีไลน์ร่วมกับการผ่านตัดแก้ไขใบหน้าเบี้ยวจะยิ่งช่วยแก้ไขโครงหน้าได้ดีมาก ถ้าใบหน้าเหลี่ยมเพราะคางใหญ่และสั้น ผลที่ได้จะยิ่งชัดเจน แต่ถ้าการผ่าตัดกรามพื้นฐานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะคางยังใหญ่และยังสั้นอยู่ การผ่าตัดแก้ไขใหม่ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คนไข้พอใจมากยิ่งขึ้น

การผ่าตัดกรามเหลี่ยมให้เป็นวีไลน์
เสริมผลการผ่าตัดกรามเหลี่ยม

นอกจากแก้ไขกรามเหลี่ยมแล้วยังแก้ไขคางให้เล็กแหลมขึ้น รูปหน้าจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมองจากหน้าตรงจะเห็นผลดีกว่าการผ่าตัดของคลินิกตัดกรามเหลี่ยมพื้นฐาน ถ้าคนไข้หน้าเหลี่ยมเพราะคางกว้างทู่จะยิ่งได้ผลดี

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

การผ่าตัดกับคลินิกตัดกรามเหลี่ยมให้เป็นวีไลน์เป็นการผ่าตัดกระดูกใบหน้าที่มีเส้นประสาทและเส้นเลือดต่างๆอยู่มากจึงต้องดำเนินการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เท่านั้น เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่ยาก และต้องวิเคราะห์ใบหน้าอย่างละเอียดด้วยภาพถ่ายซีทีสแกนสามมิติก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเส้นประสาท

ใช้ผ่าตัดแก้ไขแก้ไขการผ่าตัดกรามเหลี่ยมพื้นฐาน

หากคนไข้ไม่พอใจผลการผ่าตัดกับคลินิกตัดกรามเหลี่ยมพื้นฐานเพราะไม่ได้ผ่าตัดกรามร่วมด้วย นี่เป็นวิธีผ่าตัดแก้ไขที่ได้ผลดี ทั้งยังสามารถผ่าตัดแก้ไขใบหน้าสองด้านที่ไม่สมมาตรกันพร้อมกันได้ด้วย

วิธีผ่าตัดกรามเหลี่ยมให้เป็นวีไลน์
1. คนที่ผ่าตัดกรามเหลี่ยมพื้นฐานแล้ว แต่รูปหน้ายังไม่เป็นวีไลน์

2. คนที่คางใหญ่ทู่

3. คนที่หน้ากลมและกรามใหญ่

4. คนที่กรามใหญ่และใบหน้าสองด้านไม่สมมาตรกัน

การผ่าตัดกรามเหลี่ยม
กรามเหลี่ยม หมายถึง ขากรรไกรล่างใหญ่และมีเหลี่ยมมุม ทำให้รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะกระดูกที่อยู่ใต้หูจะทำให้ใบหน้าดูใหญ่กว่าความเป็นจริง กรณีแบบนี้ต้องผ่าตัดเอามุมเหลี่ยมของขากรรไกรออก และลดขนาดกรามลงด้วย ใบหน้าก็จะเรียวลง เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่ดีที่สุดสำหรับใบหน้าด้านหน้า ควรผ่าตัดลดขนาดกรามและเอาเปลือกนอกของขากรรไกรออกร่วมด้วย การผ่าตัดลดกรามคือการผ่าตัดเอาเหลี่ยมมุมของขากรรไกรล่างออกเพื่อให้รูปหนเาเรียวดูนุ่มนวล ส่วนการเอาเปลือกนอกของขากรรไกรออกคือการเอาเฉพาะเปลือกนอกจากโครงสร้างกระดูกที่มีสามชั้นออกเพียงชั้นเดียว เพื่อให้กระดูกขากรรไกรเล็กลง

การกรอขากรรไกร
ถ้าขากรรไกรกว้าง การกรอปลายขากรรไกรรวมทั้งปลายคางเป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดกับคลินิกตัดกรามพื้นฐานที่แม้จะมีข้อจำกัด แต่ก็สามารถช่วยให้ใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่หน้าพอใจได้ ไม่เพียงใบหน้าด้านข้าง แต่ยังรวมถึงใบหน้าตรงด้วย โดยการกรอขากรรไกรที่ต่อกับโหนกแก้มรวมทั้งปลายคางออก ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความสมดุลกับหูตาจมูกและใบหน้าโดยรวม ใบหน้าจึงดูดีขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ถ้ามีปัญหาใบหน้าสองด้านไม่สมมาตรกัน ก็สามารถแก้ไขพร้อมกันได้ ตัดกราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *