รากฟันเทียมราคา ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิธีการปลูกรากเทียมหรือรากฟันเทียมทดแทนรากฟันจริง เพื่อให้สามารถมีฟันจริงได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

รากฟันเทียมราคา

การรักษาด้วยรากฟันเทียม เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้สูญเสียฟัน ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งการใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ จะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน การพกพอ และความสวยงาม รวมถึงผลข้างเคียง จากการที่กระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไปนั้นยุบตัวเนื่องจากกระดูกละลาย เนื่องจากไม่มีฟันให้กระดูกบริเวณนั้นยึดเกาะไว้ รากฟันเทียมราคา

รากฟันเทียมประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญคือ
1.รากเทียม (Implant) ทำมาจากโลหะไทยทาเนียม มีลักษณะคล้ายรากฟันจริง รากเทียมนี้จะฝังอยู่บริเวณกระดูกขากรรไกร สามารถยึดติดได้แน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นอักเสบหรือเกิดผลข้างเคียงใดๆ

2.เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 4-6เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับครอบฟันต่อไป

3.ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของเหงือก ทำมาจากเซรามิค(porcelain) มีลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ
ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม
สวยงาม ยิ้มด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเหมือนใส่ฟันปลอม
รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่นชอบ เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พูดจาชัดถ้อยชัคคำเป็นธรรมชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
ทำให้โครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สร้างความมั่นใจ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
ไม่ต้องกรอฟันเพื่อใส่สะพานฟัน
อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ?
ถ้าฟันของคุณหายไป 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น เราจะหาทางออกที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูสภาพช่องปากของคุณ ด้วยเทคนิคการทำรากฟันเทียมที่เหมากับปัญหาฟันของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้ง

ประเภทของทันตกรรมรากเทียม
รากฟันเทียม
ผู้ที่สูญเสียฟันเพียง 1 ซี่
รักษาด้วย ทันตกรรมรากเทียมแบบ 1 ซี่
สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันธรรมชาติไป 1 ซี่ โดยที่ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน จะช่วยป้องกัน ปัญหาการสูญเสียฟันข้างเคียง ที่เกิดจากฟันล้มได้

รากฟันเทียม
ผู้ที่สูญเสียฟันมากกว่า 1 ซี่ติดกัน
รักษาด้วย การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
ในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันธรรมชาติไปมากกว่า 1 ซี่ สามารถรักษาได้ด้วยการทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม สะพานฟัน คือฟันเทียมบางส่วนติดแน่นที่มีส่วนของครอบฟันยึดติดกับฟันธรรมชาติทั้งสองข้าง และมีส่วนของฟันแขวนอยู่ตรงกลาง

การดูแลรักษารากฟันเทียม
การดูแลรักษารากฟันเทียมนั้น สามรถทำได้เหมือนฟันธรรมชาติที่เรามี แม้ว่ารากฟันเทียมจะไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุ เพราะรากฟันเทียมนั้นทำมาจากโลหะ แต่เราก็ยังต้องระวังและดูแลรักษาให้เหมือนกับฟันธรรมชาติ เพราะปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับรากฟันเทียมก็คือโรคเหงือกอักเสบ เพราะถ้าดูแลไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบขึ้นได้ และถ้าปล่อยไว้นาน ก็อาจก่อให้เกิดโรคเหงือกอักเสบชนิดเรื้อรัง ซึ่งจะส่งผลให้กระดูกที่รองรับรากฟันละลาย ทำให้กระดูกที่รองรับรากฟันเทียมมีไม่มากพอ และผลสุดท้ายก็จะทำให้รากฟันเทียมซี่นั้นๆ และทำให้เกิดการสูญเสียฟันได้ในที่สุด
ดังนั้นการดูแลรักษาช่องปากที่ถูกวิธี โดยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และการใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ทั้งฟันธรรมชาติ และฟันเทียม สะอาด และปลอดภัยจากเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียฟันได้ รากฟันเทียมราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *