Botox หน้าเรียว การฉีดโบทอกซ์ เป็นการศัลยกรรมความงามอย่างหนึ่งด้วยการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซินเข้าไป เพื่อลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า และทำให้ผิวหน้าเต่งตึงขึ้น เช่น โบทอกซ์ลดริ้วรอย โบทอกซ์ลดรอยตีนกา โบทอกซ์ลดกราม หรือโบทอกซ์หน้าเรียว ซึ่งการฉีดโบทอกซ์เป็นที่นิยมในคนจำนวนมาก เนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดดังเช่นการศัลยกรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โบทอกซ์ที่ฉีดเข้าไปจะสามารถคงอยู่และมีผลต่อส่วนต่าง ๆ บนใบหน้าได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ผู้ที่ต้องการมีใบหน้าได้รูปหรือผิวเต่งตึงด้วยโบทอกซ์ จึงต้องไปฉีดสารนี้ซ้ำ ๆ อยู่เสมอ

Botox หน้าเรียว

โบทอกซ์คืออะไร ออกฤทธิ์อย่างไร ? Botox หน้าเรียว

โบทอกซ์ (Botulinum Toxin: Botox) เป็นสารสกัดจากแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม สารจะปิดกั้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อภายใต้ผิวหนังเกิดการคลายตัว ซึ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อจะเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น แต่เดิมโบทอกซ์ถูกใช้เพื่อรักษาอาการหนังตากระตุก (Blepharospasm) และอาการตาเหล่หรือตาขี้เกียจ (Strabismus / Lazy Eye) และต่อมาทางการแพทย์ได้ใช้โบทอกซ์ในการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าตามจุดต่าง ๆ ได้ด้วย ทำให้เกิดการรักษาด้วยโบทอกซ์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในทางการศัลยกรรมเพื่อความงามดังในปัจจุบัน

ข้อจำกัดของการฉีดโบทอกซ์

ออกฤทธิ์ได้เพียงชั่วคราว
กระบวนการชราภาพหรือการแก่ตัวตามวัยจะยังคงดำเนินต่อไปในบริเวณอื่น ๆ เช่น โบทอกซ์จะไม่สามารถช่วยลดอาการเปลือกตาหย่อนคล้อย และไม่สามารถแก้ไขรอยย่นที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้
ไม่สามารถรับรองผลการรักษาได้ 100%
ใครไม่ควรฉีดโบทอกซ์ ?

ผู้ที่ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร
ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหรืออาการทางสมองและระบบประสาท
นอกเหนือจากนี้ ผู้ที่ต้องการฉีดโบทอกซ์ควรปรึกษาและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางการแพทย์ก่อน เนื่องจากบางภาวะอาการอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้หากฉีดโบทอกซ์เข้าสู่ร่างกาย Botox หน้าเรียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *