ทำตาสองชั้น เนื่องจากการทำตาสองชั้น มีวิธีแบ่งกว้างๆ เป็น การทำตาสองชั้นโดยกรีดตัดหนังตาส่วนเกินออก และการทำตาสองชั้นโดยไม่มีการกรีดตัดหนังตาส่วนเกินออกก เช่นการทำแบบแผลเล็กหรือแบบเย็บจุด ทั้ง 2 วิธีนั้น มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยหากวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงตาม

ทำตาสองชั้น

ความต้องการ ทำตาสองชั้น ก็จะทำให้ผลออกมาดีที่สุด นอกจากการทำตาสองชั้นแล้ว ปัญหาทางด้านเปลือกตาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ถุงใต้ตา เบ้าตาลึก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ ทำตามาจากที่อื่นมีปัญหาแล้วต้องแก้ตา หรือตาล่างแบะออก Lovely Eye and Skin Clinic ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาแก้ไขได้ตรงจุด

คลินิกของเราจึงเน้นการเลือกวิธีให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย แต่ปัญหาที่คนไข้มาปรึกษาและทำการรักษากับเรามากเป็นอันดับ 1 คือมีหนังตาส่วนเกินตกลงมาทับชั้นตา ทำให้ตาดูตก ตาสองชั้นไม่สวยงาม รวมถึงเรื่องการเปิดหัวตาที่เรามีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน เราจึงเป็นผู้นำ ด้านการทำตาสองชั้นแบบกรีดตัดหนังตาส่วนเกินและการเปิดหัวตา ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกที่จะสามารถทำได้ เพราะการทำตาสองชั้นแบบกรีดตัดหนังตาส่วนเกินนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญ และฝีมืออันประณีตเท่านั้น ที่จะทำให้ผลลัพท์ออกมาดีที่สุด บางที่ไม่สามารถทำแบบกรีดได้อาจจะมีการกล่าวโจมตีวิธีการกรีด ซึ่งทำให้ผู้ที่สนใจทำศัลยกรรมตาสองชั้นเกิดความวิตกกังวล หรือทำให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหนังตาเยอะจริงๆที่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีนี้ เกิดข้อสงสัย เราจึงมาแก้ข้อสงสัยให้ทุกท่านทราบกันเลยนะคะ ทำตาสองชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *