ตัดโหนกแก้ม 1. การกรอกระดูกโหนกแก้ม หรือ การเหลาโหนกแก้ม
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีโหนกแก้มนูนขึ้นมาด้านหน้าไม่สูงมากนัก
วิธีการผ่าตัด : เมื่อขั้นตอนการดมยาสลบผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดโดยเปิดแผลบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในช่องปากของแต่ละด้าน จากนั้นใช้เครื่องมือทางการแพทย์กรอกระดูกบริเวณโหนกแก้มออก บริเวณโหนกแก้มในส่วนนี้ (Body) จะมีข้อจำกัดในการกรอออกได้ไม่เกิน 1 ซม. หรือ บางราย อาจจะกรอออกได้เพียง 0.5 ซม. โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดูกในแต่ละบุคคล
ระยะเวลาในการผ่าตัด : ขั้นต่ำประมาณ 3 ชม. รวมการดมยาสลบ

ตัดโหนกแก้ม
ข้อดี : จะไม่ปรากฏแผลหลังผ่าตัดเนื่องจาก แผลจะอยู่บริเวณกระพุ้งแก้มด้านในช่องปาก เย็บด้วยไหมละลาย ตัดโหนกแก้ม

2. การตัด เลื่อน ยุบกระดูกโหนกแก้ม
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีโหนกแก้มนูนขึ้นมาด้านหน้าสูง และ มีกระดูกโหนกแก้มกางออกด้านข้างมาก ส่งผลให้ใบหน้าดูกว้าง และ ใหญ่
วิธีการผ่าตัด : เนื่องจากวิธีนี้เป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ศัลยแพทย์จะทำการวางแผน และ วิเคราะห์โครงหน้าจากใบ X –ray คำนวณค่าความยาว ความกว้าง มุมๆต่างของโครงสร้างกระดูก เมื่อขั้นตอนการดมยาสลบได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดโดยการเปิดแผลบริเวณหน้าใบหูเป็นแนวดิ่ง ประมาณ 2 ซม. (ซ่อนแผลให้กลืนกับบริเวณจอนผม) ทำการกรอกระดูกด้านหน้า ตัดกระดูกโหนกแก้มที่นูนออกมาด้านข้าง และ ทำการเลื่อนกระดูกเข้าหากัน โดยเชื่อมกระดูกให้ผสานกันด้วยวัสดุชนิดพิเศษทางการแพทย์ วัสดุนี้มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต วิธีนี้จะปรากฏแผลผ่าตัดหลังทำ และ รอยแผลจะสามารถจางหายไปได้เองภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 เดือน
ระยะเวลาในการผ่าตัด : ประมาณ 2 – 3 ชม. รวมการดมยา
ข้อดี : เป็นวิธีที่สามารถปรับโครงสร้างของโหนกแก้มให้ลดลงได้มาก สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของรูปหน้าบริเวณโหนกแก้มได้อย่างชัดเจน ตัดโหนกแก้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *