ซิลิโคนเสริมอก ถุงซิลิโคนเจลจะมีลักษณะภายนอกแข็งเช่นเดียวกับถุงน้ำเกลือค่ะ แต่ต่างกันตรงที่ภายในจะบรรจุซิลิโคนเหลวเพื่อไว้ใช้ในการเสริมหน้าอก ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการเสริมหน้าอกด้วยถุงน้ำเกลือ นอกจากนี้ถุงซิลิโคนเจลยังแบ่งออกเป็น ผิวเรียบ และ ผิวทราย แบบที่เราได้พูดไปแล้วที่ข้างบน

ซิลิโคนเสริมอก

ถุงเบคเกอร์มีการผลิตเป็น 2 แบบคือ ซิลิโคนเสริมอก
1. แบบคลาสสิค ประกอบด้วยเจล 25 เปอร์เซนต์ น้ำเกลือ 75 เปอร์เซนต์
2. แบบเบคเกอร์50 ประกอบด้วยเจลและน้ำเกลืออย่างละ 50 เปอร์เซนต์

3.3 ถุงเบคเกอร์

ถุงเบคเกอร์จะเป็นการผสมกันระหว่างถุงน้ำเกลือและถุงซิลิโคนเจลค่ะ โดยภายนอกจะเป็นเจล และภายในจะเป็นน้ำเกลือ พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือถุงเบคเกอร์นี้จะเป็นถุงเจลที่สามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้โดยการใส่น้ำเกลือเข้าไปข้างในค่ะ ซึ่งถุงเบคเกอร์ที่นิยมในการเสริมหน้าอกจะมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ถุงเบคเกอร์ที่ประกอบไปด้วยเจล 25% น้ำเกลือ 75% และอีกประเภทก็คือ ถุงเบคเกอร์ที่ประกอบด้วยเจล 50% และน้ำเกลือ 50%

แบรนด์ซิลิโคนต่าง ๆ ที่ใช้ในการเสริมหน้าอก
หลังจากเลือกประเภทและลักษณะซิลิโคนไปแล้ว ครั้งนี้ก็ถึงเวลาในการเลือกแบรนด์ถุงซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมหน้าอกแล้วค่ะ ซึ่งแบรนด์ดัง ๆ ที่คนไทยนิยมใช้กันจะมี 3 แบรนด์ ได้แก่ Slimed, Mentor และ Allergan

4.1 ซิลิโคนเสริมหน้าอกแบรนด์ Slimed

แบรนด์ Slimed ถือเป็นแบรนด์ถุงนมทรงหยดน้ำแบรนด์แรกที่ได้การรับรองจาก FDA หรือ อย. ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ซึ่งการผลิตซิลิโคนของ Slimed นั้นจะเป็นแบบ Two Texture ค่ะ พูดให้เข้าใจง่าย ๆ

ก็คือเป็นซิลิโคนเสริมหน้าอกที่มีความหนาแน่น และมีความคงทนสูง เวลาเสริมหน้าอกแล้วสามารถอยู่กับตัวเราได้นาน นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างของซิลิโคนแบรนด์ Slimed ก็คือจะเป็นซิลิโคนเสริมหน้าอกที่มีฐานกว้างค่ะ ซิลิโคนเสริมอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *